حسین asked 3 ماه ago

با سلام و درود ،،اساتید محترم ..
رای داوری مبنی بر تخلیه ملک استیجاری زودتر از موعد اتمام قرارداد به دلیل ادعای واهی موجر مبنی بر دریافت نکردن مقداری از ودیعه بصورت غیابی صادر شده ،،در رای داوری نوشته شده ظرف بیس روز قابل اعتراﺽ ،،
رای برای خوانده به علت عدم حﺽور الصاق شده ،،خود خوانده هنگام مراجعه به مرکز داوری برای پیگیری روند پرونده متوجه صدور رای شده ،،که اعلام نموده از رای بی اطلاعم و به دستم نرسیده ،،که همانروز کتبی درخواست دریافت حﺽوری رای میکند و یک نسخه رای را میگیرد،،از روزی که رای در مرکز داوری گرفته در مهلت بیست روز دادخواست ابطال رای داور و توقیف عملیات اجرایی را انجام داده ،،
خواهان جهت اجرای رای دادخواست داده که به شعبه 9 حقوقی ارجاع شده و دادخواست ابطال خوانده به شعبه 2 ارجاع شده و وقت رسیدگی دوماهه تعیین شده ،،
حال شعبه 9 دستور اجرای رای داوری و اجراییه صادر کرده ،،،
چگونه میشود که از اجراییه جلوگیری بعمل آورد تا به دادخواست خوانده (ابطال رای داوری ) رسیدگی شود،،؟؟
خوانده به شعبه ای که دستور اجراییه داده مراجعه کرده شعبه گفته نمیتوانیم انجام ندهیم اگر شعبه ای که دادخواست ابطال دادید دستور توقف بدهد انجام میدهیم ،،،
ولی شعبه دیگر که دادخواست ابطال داده شده میگوید دستور توقف اجرا نمیدهیم ،،،
حال چه راهکاری دارد ،،
اولا رای داور اشتباه است ،،
دوما ،تا برج 5 سال 99 وقت قرارداد هست و منقﺽی نشده ،،
سوم مالک مقدار مورد ادعا را نقدا دریافت کرد ولی رسید نداد،،
چهارم پس اینکه نوشته شده ظرف بیس روز قابل اعتراﺽ است چه ارزشی پس دارد ،،و دادن دادخواست ابطال پس چه فایده ای دارد آنهم با هزینه حدود 250 تومن ؟؟
سپاسگزارم بنده را راهنمایی بفرمایید ،،