مهرداد asked 8 ماه ago

سلام اینجانب با یه آقایی شریک بودم یک فقره چک به صورت ضمانت کاری به صورت امانت سفید امضا به وی تحویل دادم قرار نبوده مبلغی درج بشه بعد از چندماه اخیر ۲۸۰میلیون چک را پر کرد و شکایت کیفری کرد بعد چند جلسه دادگاه و کارشناسی چک معلوم شد که تبرعه شدم حال به صورت حقوقی شکایت کرده من به جلسه دادگاه دیررسیده ام که شهودم را ببرم و دادگاه به نفع وی تمام شد
درحال حاضر از وی تقاضا دارم راهنمایی و تجربیات خودت پیشنهاد دهید که بدانم چگونه موفق میشوم
باتشکر