مجتبی قلی زاده asked 3 هفته ago

سلام ببخشید یه سوال داشتم اگه در ملک مشاعی یکی از مالکین علیه یه مالک دیگه خلع ید مشاعی گرفته باشه و اون حکم و اجرا کرده باشه…حالا بعد از چند سال یه مالک دیگه بیاد رو اون ملک خلع ید شده ادعای مالکیت داشته باشه ..دوباره باید علیه این مدعی جدید دعوای خلع ید جدید داد یا میشه به خلع ید قبلی استناد کرد و مدعی جدید باید اقدام کنه