پرسش و پاسخ حقوقی رایگاندسته بندی: سوالحضانت فرزند شیر خواره
فائزه عزتی asked 4 هفته ago

خانومی هستم ۲۳ساله.از ۲مهر با کتک همسرم به جلوی در خانه ی پدرم آورده شدم و بچه ی ۹ماهه ام را که شیر خواره هم بوده از من گرفته و پیش خانواده اش گذاشته است و تا کنون که ۷ابان ۹۹است بچه را نتوانسته ام ببینم و شیرم خشک شده علت دعا خیانت همسرم به من است که در اینستا‌گرام و تلگرام با زنان متاهل و بیوه صحبت کرده و بیرون قرار گذاشتنه اند من چگونه می توانم حزانت بچه را بگیرم و چقدر طول میکشد؟