اطاری asked 3 هفته ago

با سلام
پدر یکی از دوستانم چندین سال قبل یک خونه میخره. قولنامه خرید به مام خودش هست. اما موقع تنطیم سند حصور نداشته. فروشنده سند خونه رو برای برادر خریدار میزنه. حالا بعد چند سال پدر دوستم که خونه رو خریده به برادرش میگه سند بیا برگردون به نام من اما طرف امتنا میکنه و خونه رو تخلیه نمیکنه. حال پدر ردوستم چطور میتونه به خونه خودش برسه؟