پرسش و پاسخ حقوقی رایگاندسته بندی: سوالانتقال سهم شراکت شرکت از پدر به فرزند
محمدنامدار asked 3 هفته ago

باسلام خدمت شما عزیزان,پدر بنده در یک کارگاه با چند نفر شراکت دارند,آیا ایشان بدون هماهنگی با سایر شرکا میتواند سهم شراکت خود را به نام من کند و اینکه شرکا بین خودشان قراردادی ندارند و فقط ثبتی سهم هر شریک مشخص است بنابراین گاهی پنهان کاریهایی از سوی مدیرعامل صورت میگیرد و از گزارش سود و زیان شرکت,… امتناع میکند,در صورت انتقال سهم پدر به بنده آیا میتوان مدیرعامل را مجاب به امضاء قرارداد از طریق وکیل یا شخصی نمود و اگر امتناع کرد راهکاری برای مجاب کردن ایشان وجود دارد?با تشکر فراوان از زحمات شما