پرسش و پاسخ حقوقی رایگاناعتراض به رای قاضی
محمدعباسیان 3 هفته قبل

اعتراض به رای قاضی نسبت به حکم طلاق واینکه توجه به دلالیل نکردن همسرم بخاطراعتیاددرخواست دادن درشرایطی بنده تازه ازمرکزترک اعتیادامده بودم هیچ اعتیادی نداشتم بعددرخواست الزمان تمکین داده ولی رای صادرنشدبه نفقه محکوم شدن