سولماز asked 2 ماه ago

سلام دختر پسری ک فرار کردن پدر دختر شکایت کنه دختر و پسر صیقه نامه به دادگاه بدن تکلیف چیه دادگاه گیر میده میگه بدون اذن پدره صیقه نامه پدر میتونه دخترو خونه برگردونه از دست پسر بگیره؟ چون قانونی وجود ندارخ دختر برای صیقه از دادگاه حکم بگیره قاضی گیر میده به صیقه نامه؟ جوابو ایمیل کنین ممنونم