حسین asked 2 هفته ago

با سلام من بدهکار بودم به یکنفر که حدود سه ماه از بدهی گذشته بود و من پول جمع میکردم که بهش بدم این آقا توی خیابون من و دوستم روبا کتک اجار کرد و مارا در یک تعمیرگاه در شاتره برد و با اجبار و تهدید و ناسزا مجبور به چند امضا کرد و ماشینم را به یک پارکینگ که نمیدونم کجاست برده حالا میگه ۴۵میلیون ازت پول میخوام که ماشینتو بهت بدم تهوید کرده که شکایت نکنم وسایلی هم که پیشش داستم حدود ۶۰میلیون بوده که قرار شده بود بعداز تسویه بهم بده که الان میگه نمیدونم کجاهستن حالا من باید چکار کنم تهدید کرده که شکایت نکنم صداهایی هم ازشون دارم که ظبط کردم موقع آدم ربایی و کتک خوردن و تهدید