نفقه ادامه مطلب

نفقه

نفقه نفقه چیست؟ نفقه یعنی تأمین هزینه زندگی زن که شامل خانه، اثاثیه، منزل، غذا، لباس، دارو…