کارگاه ها و تولیدی هایی که چند محل فعالیت دارند

کارگاه-ها-و-تولیدی-هایی-که-چند-محل-فعالیت-دارند

کارگاه ها و تولیدی هایی که چند محل عالیت دارند

آیا میدانید

در مورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا نماید مؤدی مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت های خود را طی یک اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید.

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

telegram کارگاه ها و تولیدی هایی که چند محل فعالیت دارندinstagram کارگاه ها و تولیدی هایی که چند محل فعالیت دارند

دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

android کارگاه ها و تولیدی هایی که چند محل فعالیت دارند

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز