وکیل آنلاین

چک مفقود شده 

چک مفقود

چک مفقود شده 

 آیا میدانید

در صورتی که چک شما مفقود یا سرقت یا جعل شده باشد میتوانید دستور عدم پرداخت آن را به بانک بدهید .  در این صورت بانک پس از احراز هویت شما ، از پرداخت وجه آن بطور موقت خود داری میکند . ( مستند ماده ۱۴ قانون صدور چک )

پست های مرتبط

کارشناس حقوقی سایت

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز