همکاری با مجرم و پنهان کردن جرم

همکاری-با-مجرم-و-پنهان-کردن-جرم

همکاری با مجرم و پنهان کردن جرم

آیامیدانید

هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل این که برای او منزل تهیه کند یا ادله‌ی جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه‌ی مجرم ادله‌ی جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

telegram همکاری با مجرم و پنهان کردن جرمinstagram همکاری با مجرم و پنهان کردن جرم

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار :

android همکاری با مجرم و پنهان کردن جرم

افزودن یک دیدگاه