وکیل آنلاین

نظام نمیه آزادی چیست ؟

نظام-نمیه-آزادی-چیست-؟

نظام نمیه آزادی چیست ؟

آیامیدانید

نظام نیمه آزادی ، شیوه‌ای است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس ، فعالیتهای حرفه‌ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر این‌ها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیت‌ها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می‌شود.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

telegram نظام نمیه آزادی چیست ؟instagram نظام نمیه آزادی چیست ؟

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار :

android نظام نمیه آزادی چیست ؟

افزودن یک دیدگاه