میانگین بالای دریافت خسارت ایرانیان ؛ هر نفر ۸۳.۵درصد!

حق-بیمه

میانگین بالای دریافت خسارت ایرانیان؛ هر نفر 83.5درصد!

هر ایرانی طبق آمار های به دست آمده نسبت به حق بیمه ای که پرداخت میکند 83.5 درصد آن را به عنوان خسارت دریافت میکند که در میان بیمه ها، بیمه شخص ثالث در رتبه اول قرار دارد.

با انتشار سالنامه آماری کشور در سال 1395: مشخص شد هر ایرانی در این سال مبلغ 267 هزار تومان حق بیمه برای انواع بیمه ها پرداخت و در مقابل 223 هزار تومان سرانه خسارت دریافت کرده است.

این آمار در سال 1380به ازای هر فرد 74.6 درصد از حق بیمه پرداختی خسارت بود.

برپایه این گزارش بیشترین مبلغ نوع خسارت بیمه‌ای پرداخت شده به طور سرانه به هر فرد ایرانی در سال 1395 به بیمه شخص ثالث با مبلغ 96 هزار و 600 تومان، خسارت بیمه درمان با ٧٠ هزار تومان و بیمه بدنه اتومبیل به مبلغ ١٢ هزار تومان بود.

بیشترین درصد خسارت های بیمه‌ای به کل خسارت های صنعت بیمه در سال 1395 با 43 درصد به بیمه شخص ثالث اختصاص دارد و پس از آن بیمه درمان با ٣١ درصد و بیمه اتومبیل با پنج درصد قرار دارند.

براساس گزارش مرکز آمار خسارت های بیمه درمان در کل خسارات بیمه‌ای سال 1380 برابر ١٧ درصد و بیمه شخص ثالث 53 درصد و بیمه بدنه اتومبیل هفت درصد بود.

خسارت بیمه شخص ثالث در سال 1395 نسبت به سال ١٣٨٠، خسارات بیمه‌ای ١٠ واحد درصد و خسارت بیمه بدنه اتومبیل یک واحد درصد کاهش و بیمه درمان 15 واحد درصد افزایش داشت.

براساس سالنامه آماری کشور در سال 1395، به طور میانگین سرانه پرداختی هر ایرانی 100 هزار تومان برای بیمه شخص ثالث، 74 هزار تومان بیمه درمان، ١٧هزار و 400 تومان بیمه بدنه اتومبیل، ١٢ هزار و 900 تومان حوادث راننده، ١١ هزار تومان بیمه عمر و 14هزار و 700 تومان برای بیمه آتش سوزی است.

همچنین ٣٨ درصد از حق بیمه‌های دریافتی بازار بیمه به بیمه شخص ثالث، ٢٨ درصد به بیمه درمان، ٧ درصد به بیمه بدنه اتومبیل و 5 درصد برای بیمه حوادث راننده بوده، به عبارتی ٧٧ درصد از عایدی بازار بیمه کشور، متعلق به بیمه خودرو و درمان است که بیشترین حق بیمه‌ها در سال 1395بود.

صنعت بیمه در سال گذشته 335 هزار و 900 میلیارد ریال حق بیمه تولید کرد و در مقابل شرکت های بیمه حدود 211 هزار و 200 میلیارد ریال خسارت پرداخت کردند؛ به این ترتیب رشد حق بیمه تولیدی و رشد خسارت پرداختی در سال 1396 نسبت به سال قبل از آن به ترتیب 21.1 درصد و 16.4 درصد بود.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار

منبع خبر : ایرنا

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز