مهلت شکایت از جرائم قابل گذشت

شکایت-از-جرایم

مهلت شکایت از جرائم قابل گذشت

آیا میدانید

در جرائم قابل گذشت هر گاه متضرر از جرم در مدت یکسال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند حق شکایت کیفری او اصولا ساقط میشود .

 

۲۰۱۸-۰۱-۰۸

۱۳:۱۴:۳۸

افزودن یک دیدگاه