وکیل آنلاین

قابل توجه معرفی شدگان سه برابر ظرفیت رشته‌ شغل محل‌های سازمان سنجش آموزش کشور (۱۳۶۱۵تا۱۳۶۲۱) درآزمون استخدامی مورخ ۹۶/۶/۳

سنجش

قابل توجه معرفی شدگان سه برابر ظرفیت

رشته‌ شغل محل‌های سازمان سنجش آموزش کشور (۱۳۶۱۵تا۱۳۶۲۱) درآزمون استخدامی مورخ ۹۶/۶/۳

 بدینوسیله به اطلاع داوطلبان شرکت کننده در آزمون استخدامی مورخ ۹۶/۶/۳ که اسامی آنان به منظور شرکت در مصاحبه در رشته شغل محل‌های سازمان سنجش آموزش کشور در تاریخ ۹۶/۰۸/۱۴ اعلام گردیده است می‌رساند، به منظور شرکت در مصاحبه لازم است رأس ساعت ۹/۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۸/۲۱ با همراه داشتن اصل کارت ملی، شناسنامه و هرگونه مدرک در رابطه با سوابق علمی، اجرایی، آموزشی و پژوهشی خود، به اداره منابع انسانی و رفاه کارکنان این سازمان واقع در کرج – مشکین‌دشت- خیابان شهید متوسلیان- سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه نمایند.

شایان ذکر است با عنایت به اینکه مصاحبه در بخش‌ها و موضوعات مختلف در پانل‌های تخصصی انجام خواهد شد و مصاحبه تا بعد از وقت اداری نیز ادامه خواهد یافت، لذا مصاحبه‌شوندگان باید آمادگی لازم را در این‌خصوص داشته باشند. 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
telegram قابل توجه معرفی شدگان سه برابر ظرفیت رشته‌ شغل محل‌های سازمان سنجش آموزش کشور (۱۳۶۱۵تا۱۳۶۲۱) درآزمون استخدامی مورخ ۹۶/۶/۳instagram قابل توجه معرفی شدگان سه برابر ظرفیت رشته‌ شغل محل‌های سازمان سنجش آموزش کشور (۱۳۶۱۵تا۱۳۶۲۱) درآزمون استخدامی مورخ ۹۶/۶/۳
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

android قابل توجه معرفی شدگان سه برابر ظرفیت رشته‌ شغل محل‌های سازمان سنجش آموزش کشور (۱۳۶۱۵تا۱۳۶۲۱) درآزمون استخدامی مورخ ۹۶/۶/۳

منبع : سازمان سنجش

کارشناس حقوق

افزودن یک دیدگاه