مصلحت دادگاه درباره فرزند تحت حضانت

مصلحت-دادگاه-درباره-فرزند-تحت-حضانت

مصلحت دادگاه درباره فرزند تحت حضانت

آیامیدانید

هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات ، حضانت ، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند. 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

telegram مصلحت دادگاه درباره فرزند تحت حضانتinstagram مصلحت دادگاه درباره فرزند تحت حضانت

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار :

android مصلحت دادگاه درباره فرزند تحت حضانت

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز