مسئولیت کیفری افراد حقوقی در جرائم رایانه ای

مسئولیت-کیفری-افراد-حقوقی-در-جرائم-رایانه-ای

مسئولیت کیفری افراد حقوقی در جرائم رایانه ای

آیا میدانید

در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:

الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه ای شود.

ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه ای را صادر کند و جرم بوقوع پیوندد.

ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای شود.

د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد.

  • منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
  • مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود.

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

telegram مسئولیت کیفری افراد حقوقی در جرائم رایانه ایinstagram مسئولیت کیفری افراد حقوقی در جرائم رایانه ای

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار :

android مسئولیت کیفری افراد حقوقی در جرائم رایانه ای

 

 

 

 

 

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز