محل اقامت مهتم به علت چک برگشتی

محل-اقامت-مهتم-به-علت-چک-برگشتی

محل اقامت مهتم به علت چک برگشتی

آیامیدانید

در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هر گونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید. 
هر‌گاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت. 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

telegram محل اقامت مهتم به علت چک برگشتیinstagram محل اقامت مهتم به علت چک برگشتی

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار :

android محل اقامت مهتم به علت چک برگشتی

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز