مجازات فردی که بر خلاف واقع خود را راننده معرفی میکنید

راننده-خطاکار

مجازات فردی که بر خلاف واقع خود را راننده معرفی میکنید

آیا میدانید

هرگاه شخصی برخلاف واقع خود را به عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی کند به مجازات حبس درجه هفت محکوم می شود؛ راننده نیز چنانچه در این امر تبانی کرده باشد به مجازات مذکور محکوم می شود.

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

telegram مجازات فردی که بر خلاف واقع خود را راننده معرفی میکنیدinstagram مجازات فردی که بر خلاف واقع خود را راننده معرفی میکنید

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار :

android مجازات فردی که بر خلاف واقع خود را راننده معرفی میکنید

 

 

 

 

 

افزودن یک دیدگاه