مالیات ملک اجاره داده شده اگر مالک خود نیز مستاجر باشد

مالیات-ملک-اجاره-داده-شده-اگر-مالک-خود-نیز-مستاجر-باشد

مالیات ملک اجاره داده شده اگر مالک خود نیز مستاجر باشد

آیامیدانید

هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی ، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او می گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال الاجاره ای که به موجب سند رسمی یا قرارداد می پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبه ی مالیات حقوق تقویم می گردد از کل مال الاجاره ی دریافتی او کسر خواهد شد.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

telegram مالیات ملک اجاره داده شده اگر مالک خود نیز مستاجر باشدinstagram مالیات ملک اجاره داده شده اگر مالک خود نیز مستاجر باشد

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار :

android مالیات ملک اجاره داده شده اگر مالک خود نیز مستاجر باشد

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز