مالک ملک تجاری و حق سرقفلی

مالک-ملک-تجاری-و-حق-سرقفلی

مالک ملک تجاری و حق سرقفلی

آیا میدانید

هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید. همچنین‌ مستاجر می‌تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد‌اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.

چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستاجر اخیر‌حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.

در صورتی‌که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت‌ عادله روز را دارد.

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

telegram مالک ملک تجاری و حق سرقفلیinstagram مالک ملک تجاری و حق سرقفلی

 

 

 

 

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار :

android مالک ملک تجاری و حق سرقفلی

 

 

 

افزودن یک دیدگاه