مالکیت در مال پیدا شده

مالکیت در مال - مالکیت در مال پیدا شده

مالکیت در مال پیدا شده

آیامیدانید

هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره باشد، می‌تواند آن را تملک کند .

– اگر قیمت مال پیدا شده، یک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند ، در صورتی که آن را به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.

در صورتی که پیداکننده‌ی مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال ، علم حاصل کند که تعریف ، بی‌فایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد ، تکلیف تعریف از او ساقط می‌شود .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز