وکیل آنلاین

قوانین تامین اجتماعی شامل کارگران خارجی منطقه آزاد هم می شود

کارگران-خارجی

قوانین تامین اجتماعی شامل کارگران خارجی منطقه آزاد هم می شود

مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی از لزوم پوشش بیمه ای شاغلان در مناطق آزاد تجاری صنعتی خبر داد و گفت: کارگران ایرانی و خارجی شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول قانون تامین اجتماعی هستند.

احمد رضا خزاعی روز شنبه افزود: هدف از ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، برای سهولت در امر تولید و تجارت و اشتغال زایی و صادرات بیشتر است تا در راستای اقتصاد مقاومتی زمینه برای رشد اقتصادی کشور فراهم شود. این مناطق به استناد قوانین و مقررات موجود از برخی قوانین سرزمین اصلی مستثنی هستند ولی قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان میثاقی ملی بر تمام کشور ساری و جاری است.

وی با بیان اینکه طبق اصل 29 قانون اساسی، برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌ سرپرستی، درراه‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی ‌درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی همگانی است، اظهار داشت: شاغلان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز از این حق باید برخوردار شوند.

مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی افزود: در فصل هشتم مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران مصوب 16 خرداد ماه 1373 در ماده 46 تصریح دارد که سازمان هر منطقه آزاد مکلف است رأسا یا با مشارکت سازمان تامین اجتماعی یا شرکت ‌های بیمه نسبت به تأسیس «‌صندوق یا صندوق‌ هایی» به ‌منظور ارائه خدمات درمانی، غرامت دستمزد ایام بیماری، بارداری، ازکارافتادگی جزیی و کلی، بازنشستگی، فوت و سایر موارد مربوط برای کارکنان مشمول این‌ مقررات در مناطق آزاد اقدام کند ولی مناطق آزاد به دلایل متعدد اقدام موثری در راستای تاسیس صندوق‌ های بیمه ای انجام ندادند.

خزاعی اظهار داشت: در سال 74 شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران، تبصره ای به ماده (46) مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران اضافه کردند.

وی با اشاره به ‌تبصره ذیل ماده 46 گفت: سازمان تامین اجتماعی می تواند به طور مستقل نیز نسبت به ارائه خدمات مختلف بیمه حسب مورد به شاغلان داخلی و خارجی واحدهای مستقر در مناطق آزاد بر اساس قوانین و مقررات تامین اجتماعی اقدام کند. این تصویب نامه به تایید ریاست جمهوری رسیده است.

خزاعی افزود: این تبصره تصریح دارد که حتی اگر مناطق آزاد به استناد ماده 46 راسا یا با مشارکت سازمان تامین اجتماعی یا سایر شرکت های بیمه اقدام به تاسیس صندوق یا صندوق هایی برای ارائه خدمات تأمین اجتماعی کنند، بازهم سازمان تامین اجتماعی می ‌تواند نسبت به ارائه خدمات مختلف بیمه ای حسب مورد به تمام شاغلان داخلی و خارجی واحدهای مستقر بر اساس قوانین و مقررات مربوطه اقدام کند.

مدیرکل اتباع تأمین اجتماعی گفت: به رغم اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در طول 24 سال گذشته از زمان تصویب ماده 46 به تکلیف قانونی خود عمل نکرده اند، در اجرای وظایف سازمان تامین اجتماعی نیز در برخی موارد همکاری لازم را نداشته اند.

خزاعی افزود: در خصوص اتباع خارجی شاغل در مناطق آزاد نیز در ماده 9 مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی مقرر شده است برای اشتغال اتباع خارجی در مناطق، رعایت مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

وی اظهار داشت: از طرفی ماده 51 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی مقرر می‌دارد که رعایت مقاوله‏ نامه ‏ها و توصیه‏ نامه‏ های سازمان بین‏ المللی کار در مناطق آزاد الزامی است.

مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی گفت: یکی از مقاوله نامه های مهم در خصوص تساوی رفتار بین کارگران داخلی و خارجی در مورد جبران خسارات حوادث ناشی از کار، مقاوله‌نامه شماره 19 سازمان بین المللی کار است که در سال 1304 تصویب شد و کشور ایران در سال 1351 به آن ملحق شد. بر اساس این مقاوله نامه هر کشوری که به آن ملحق شود، متعهد است در مورد اتباع کشورهای دیگر که به این مقاوله نامه ملحق و در خاک آن کشور دچار حادثه ناشی از کار می شوند، همانگونه رفتار کند که در مورد اتباع خود عمل می کند.

خزاعی گفت: سازمان تامین اجتماعی با دریافت سه درصد از تمام حقوق و دستمزد تبعه خارجی شاغل در ایران طی فهرستی جداگانه موظف است در صورت بروز حادثه ناشی از کار اقدام به ارائه خدمات بیمه ای و درمانی همچون غرامت دستمزد، ازکارافتادگی کلی و جزیی و مستمری بازماندگان بر اساس قوانین تامین اجتماعی کند.

خزاعی با تأکید بر اجرای ماده 51 مقررات نیروی انسانی مناطق آزاد تجاری اظهار داشت: قوانین بیمه ای مناطق آزاد شفاف و مصرح هستند که استنکاف از اجرای آن ظلم به کارگران شاغل در مناطق فوق الذکر اعم از داخلی و خارجی است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار

منبع خبر : ایرنا

افزودن یک دیدگاه