قرارداد کار شامل چه مواردی باید باشد

قرارداد-کار-شامل-چه-مواردی-باید-باشد

قرارداد کار شامل چه مواردی باید باشد

آیامیدانید

قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:

الف – نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.

ب – حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن

ج – ساعات کار ، تعطیلات و مرخصیها

د- محل انجام کار

ه – تاریخ انعقاد قرارداد

و- مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد

ز- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ، ایجاب نماید.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

telegram قرارداد کار شامل چه مواردی باید باشدinstagram قرارداد کار شامل چه مواردی باید باشد

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار :

android قرارداد کار شامل چه مواردی باید باشد

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز