وکیل آنلاین

قانون ۱۱۰۲قانون مدنی-حقوق وتکالیف زوجین

حقوق وتکالیف زوجین

آیا می‌دانید:
به محض جاری شدن صیغه عقد فی‌مابین زوجین شوهر مکلف به پرداخت نفقه زوجه می‌باشد.
طبق ماده 1102 قانون مدنی هنگامی که نکاح به طور صحیح واقع شود روابط زوجیت موجود و حقوق و تکالیف زوجین درمقابل یکدیگر برقرار می‌شوند.
تکلیف به دادن مهریه و نفقه از تاریخ نکاح است هرچند که در اثر عواملی مانند نشوز یا طلاق پیش از نزدیکی تمام یا بخشی از تکلیف از‌بین برود.

جهت مشاوره حقوقی تلفنی و مشاوره حقوقی حضوری با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .

افزودن یک دیدگاه