فوت اتباع ایرانی خارج از کشور

فوت-اتباع-ایرانی-خارج-از-کشور

فوت اتباع ایرانی خارج از کشور

آیا میدانید

ماموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیه اموال باقی مانده  از متوفی که در محل مأموریت خود به جا مانده است را از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.

 

۲۰۱۸-۰۱-۰۸

۱۳:۱۸:۲۰

افزودن یک دیدگاه