عدم خروج به موقع وسیله نقلیه و کالای عبوری یا موقت

گذر-موقت

عدم خروج به موقع وسیله نقلیه و کالای عبوری یا موقت

آیامیدانید

وسایل نقلیه و کالاهایی که به صورت عبوری ، ورود موقت ، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی وارد کشور می‌گردد و وسایل نقلیه‌ای که به استناد جواز عبور بین المللی وارد کشور می‌شود چنانچه در مهلت مقرر برای خروج از کشور یا تحویل به گمرک به غیراز موارد قوه قهریه (فورس ماژور) مراجعه ننماید به تشخیص رئیس گمرک به ازای هر روز تأخیر مشمول جریم‌های از دویست هزار (۲۰۰. ۰۰۰) ریال تا یک میلیون (۱. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال می‌شود.

ـ مواردی که وجه تعهد یا تضمین دریافت شده از صاحب وسیله نقلیه یا کالا به درآمد واریز گردیده و یا جرم قاچاق به مراجع قضائی گزارش شده باشد، از حکم این ماده مستثنی است.

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

telegram عدم خروج به موقع وسیله نقلیه و کالای عبوری یا موقتinstagram عدم خروج به موقع وسیله نقلیه و کالای عبوری یا موقت

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار :

android عدم خروج به موقع وسیله نقلیه و کالای عبوری یا موقت

 

 

 

 

 

 

افزودن یک دیدگاه