وکیل آنلاین

عدم تحویل اظهارنامه مالیاتی یا کتمان درآمد

عدم-تحویل-اظهارنامه-مالیاتی-یا-کتمان-درآمد

عدم تحویل اظهارنامه مالیاتی یا کتمان درآمد

آیا میدانید

در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که بموجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه می باشد چنانچه از تسلیم آن در مواعد مقرر در این قانون خودداری نماید مشمول جریمه ای معادل ده درصد (۱۰%) درصد مالیات متعلق خواهد بود.

 – عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بندهای (الف) و (ب) ماده نود و پنج قانون مالیاتهای مستقیم موجب تعلق جریمه ای معادل چهل درصد (۴۰%) مالیات متعلق می گردد و مشمول بخشودگی نمی شوند.در مورد مؤدیانی که اظهارنامه خود را تسلیم می نمایند حکم این تبصره نسبت به مالیات متعلق به درآمدهای کتمان شده یا هزینه های غیر واقعی که غیر قابل قبول نیز باشد جاری خواهد بود.

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

telegram عدم تحویل اظهارنامه مالیاتی یا کتمان درآمدinstagram عدم تحویل اظهارنامه مالیاتی یا کتمان درآمد

 

 

 

 

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار :

android عدم تحویل اظهارنامه مالیاتی یا کتمان درآمد

 

 

 

پست های مرتبط

نظریات-مشورتی

نظریه ھای مشورتی شماره ۹۱ و ۹۲ اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

نظریه ھای مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه ٢٨/١٢/١٣٩٢ ٢۵۴۵/٩٢/٧شماره ٩١ شماره

ادامه مطلب "نظریه ھای مشورتی شماره ۹۱ و ۹۲ اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه"

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز