شرایط عفو و پرداخت دیون

شرایط-عفو-و-پرداخت-دیون

شرایط عفو و پرداخت دیون

آیا میدانید

عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام معظم رهبری است . پس از عفو همه آثار محکومیت  منتفی می شود ولی تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده ندارد و دیون به طور کامل باید پرداخت شود .

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز