وکیل آنلاین

شرایط دریافت خسارت بیمه به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه

شرایط-دریافت-خسارت-بیمه-به-علت-عدم-رعایت-ظرفیت-مجاز-وسیله-نقلیه

شرایط دریافت خسارت بیمه به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه

آیا میدانید

در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه ، مجموع خسارات بدنی زیان دیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان دیدگان بین آنان تسهیم می گردد و مابه التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت می شود.

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز