شرایط انتشار محکومیت در نشریات

شرایط-انتشار-محکومیت-در-نشریات

شرایط انتشار محکومیت در نشریات

آیا میدانید

حکم محکومیت قطعی کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال در صورتی که موجب اظال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود .

افزودن یک دیدگاه