سنوات پایان قرارداد کار معین یا موقت

سنوات-پایان-قرارداد-کار-معین-یا-موقت

سنوات پایان قرارداد کار معین یا موقت

آیامیدانید

درصورت خاتمه قرارداد کار ، کار معین یامدت موقت ، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه ، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

telegram سنوات پایان قرارداد کار معین یا موقتinstagram سنوات پایان قرارداد کار معین یا موقت

 

 

 

 

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار :

android سنوات پایان قرارداد کار معین یا موقت

 

 

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز