وکیل آنلاین

زیان رساندن به بدن یا سلامتی افراد

زیان-رساندن-به-بدن-یا-سلامتی-افراد

زیان رساندن به بدن یا سلامتی افراد

آیا میدانید

اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود وارد کننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است. دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه بطریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعیین می نماید و در مواردی که جبران زیان باید بطریق مستمری بعمل آید تشخیص اینکه به چه اندازه و تا چه مبلغ میتوان از وارد کننده زیان تأمین گرفت با دادگاه است. اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی بطور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت بحکم خواهد داشت.

پست های مرتبط

احکام-جدید-مفاسد

«سریع‌وعادلانه»؛مطالبه رهبری ازاحکام جدید مفاسد محقق‌می‌شود؟

«سریع‌وعادلانه»؛مطالبه رهبری ازاحکام جدید مفاسد محقق‌می‌شود؟ با صدور حکم برای سی‌و‌پنج نفر از متهمان دادگاه‌های مفاسد

ادامه مطلب "«سریع‌وعادلانه»؛مطالبه رهبری ازاحکام جدید مفاسد محقق‌می‌شود؟"

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز