زمان شکایت کیفری چک

چک-کیفری

زمان شکایت کیفری چک

آیا میدانید

در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند و گواهی عدم پرداخت چک را دریافت نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت بحث کیفری چک منتفی می گردد و باید از طریق دادگاه یا شورای حل اختلاف طرح دعوی حقوقی نماید .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز