دیه موی سر و صورت

دیه-موی-سر-و-صورت

دیه موی سر و صورت

آیا میدانید

کندن و یا از بین بردن تمام موی سر یا ریش مرد، درصورتی که دیگر نروید، دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، نسبت به موی سر، ارش و نسبت به ریش یک سوم دیه کامل ثابت است. در این حکم فرقی میان موی کم پشت و پرپشت و کودک و بزرگسال نیست.

کندن و یا از بین بردن تمام موی سر زن، درصورتی که دیگر نروید، موجب دیه کامل زن و اگر دوباره بروید، موجب مهرالمثل است. در این حکم فرقی میان موی کم پشت و پرپشت و کودک و بزرگسال نیست.

اگر مهرالمثل بیش از دیه کامل زن باشد فقط به مقدار دیه کامل زن، پرداخت می‌شود.

چنانچه قسمتی از موی سر مرد یا زن یا ریش مرد طوری از بین برود که دیگر نروید، باید به نسبت، دیه پرداخت شود و اگر دوباره بروید، در موی سر مرد، ارش و در ریش به نسبت از یک سوم دیه کامل و در موی سر زن به‌‌ همان نسبت از مهرالمثل، باید دیه پرداخت شود.

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

telegram دیه موی سر و صورتinstagram دیه موی سر و صورت

 

 

 

 

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار :

android دیه موی سر و صورت

 

 

 

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز