وکیل آنلاین

دفاع از خود که موجب ارتکاب جرم شود

دفاع-از-خود-که-موجب-ارتکاب-جرم-شود

دفاع از خود که موجب ارتکاب جرم شود

آیامیدانید

هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود: 

الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. 

ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد. 

پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. 

ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

telegram دفاع از خود که موجب ارتکاب جرم شودinstagram دفاع از خود که موجب ارتکاب جرم شود

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار :

android دفاع از خود که موجب ارتکاب جرم شود

 

 

 

 

 

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز