حکم نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری شده اند

حکم-نوجوانانی-که-مرتکب-جرم-تعزیری-شده-اند

حکم نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری شده اند

آیا میدانید

درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می‌شوند و سن آن‌ها در زمان ارتکاب، بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است مجازاتهای زیر اجراء می‌شود:

الف- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه یک تا سه است.

ب- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه چهار است.

پ- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده میلیون  ریال تا چهل میلیون  ریال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه پنج است.

ت- پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان درمورد جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه شش است.

ث- پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون ریال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه هفت و هشت است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

telegram حکم نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری شده اندinstagram حکم نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری شده اند

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار :

android حکم نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری شده اند

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز