وکیل آنلاین

حق بیمه کارآموزان

حق-بیمه-کارآموزان

حق بیمه کارآموزان

آیا میدانید

حق بیمه کار آموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال میزان حق بیمه در این مورد نباید از میزانی که به حداقل مزد یا حقوق تعلق می‌گیرد کمتر باشد . در صورتی که مزد یا حقوق کارآموزان کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت‌ مابه‌ التفاوت حق بیمه سهم کارآموز به عهده کارفرما خواهد بود.

افزودن یک دیدگاه