جریمه گمرک برای کالاهای صادراتی که با اظهارنامه مغایرت دارد

جریمه-گمرک

جریمه گمرک برای کالاهای صادراتی که با اظهارنامه مغایرت دارد

آیامیدانید

هرگاه ضمن رسیدگی به اظهارنامه یا بازرسی کالای صادراتی معلوم شود وجوهی کمتر از میزان مقرر، اظهار یا تـودیع گردیده است عـلاوه بر اخذ مابه التفاوت به تشخیص رئیس گمرک جریمه‌ای از پنج درصد (۵%) تا پنجاه درصد (۵۰%) مابه التفاوت مذکور دریافت می‌شود.
– هرگاه در اظهارنامه صادراتی بیش از ده درصد (۱۰%) کمتر یا بیشتر ارزش کالا غیرواقعی اظهار گردد تا تسهیلات و مزایای غیرقانونی برای صاحب کالا ایجاد نماید جریمه‌ای بین ده درصد (۱۰%) تا صد درصد (۱۰۰%) مابه التفاوت ارزش، اخذ می‌شود.

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

telegram جریمه گمرک برای کالاهای صادراتی که با اظهارنامه مغایرت داردinstagram جریمه گمرک برای کالاهای صادراتی که با اظهارنامه مغایرت دارد

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار :

android جریمه گمرک برای کالاهای صادراتی که با اظهارنامه مغایرت دارد

 

 

 

 

 

 

افزودن یک دیدگاه