جرائمی که نیاز به چند بار اقرار دارند

جرائمی-که-نیاز-به-چند-بار-اقرار-دارند

جرائمی که نیاز به چند بار اقرار دارند

آیامیدانید

در کلیه جرائم ، یکبار اقرار کافی است، مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:

الف- چهار بار در زنا ، لواط ، تفخیذ و مساحقه

ب- دو بار در شرب خمر ، قوادی ، قذف و سرقت موجب حد

– برای اثبات جنبه غیر کیفری کلیه جرائم، یکبار اقرار کافی است.

– در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می‌تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

telegram جرائمی که نیاز به چند بار اقرار دارندinstagram جرائمی که نیاز به چند بار اقرار دارند

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار :

android جرائمی که نیاز به چند بار اقرار دارند

 

 

 

 

 

 

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز