تکرار یک نوع جرم که موجب حد شود

تکرار-یک-نوع-جرم-که-موجب-حد-شود

تکرار یک نوع جرم که موجب حد شود

آیامیدانید

هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

telegram تکرار یک نوع جرم که موجب حد شودinstagram تکرار یک نوع جرم که موجب حد شود

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار :

android تکرار یک نوع جرم که موجب حد شود

 

 

 

 

 

 

پست های مرتبط

نظریات-مشورتی

نظریه ھای مشورتی شماره ۴۳ تا ۴۶ اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

نظریه ھای مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه ٢٨/١٢/١٣٩٢ ٢۵۴۵/٩٢/٧شماره ۴٣ شماره

ادامه مطلب "نظریه ھای مشورتی شماره ۴۳ تا ۴۶ اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه"

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز