تلاش کمیسیون تلفیق برای افزایش سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی بودجه بیمه سلامت/ فروش ۹ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی در سال ۹۷ برای حل بدهی ها

تلاش کمیسیون تلفیق برای افزایش سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی بودجه بیمه سلامت/ فروش ۹ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی در سال ۹۷ برای حل بدهی ها

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ از تلاش برای افزودن اعتبار سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به ردیف های بیمه سلامت برای رفع کسری ها در بودجه ۹۷ خبر داد.
 

محمدنعیم امینی فرد ، با پیگیری های صورت گرفته در کمیسیون تلفیق مقرر شد با توجه به اهمیت ویژه بحث سلامت در بودجه کارگروهی تشکیل شود، گفت: این کارگروه از اعضای کمیسیون بهداشت در تلفیق، سید مهدی فرشادان از اعضای هیات رییسه کمیسیون تلفیق، نمایندگان و معاونان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،  نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و مدیرعامل سازمان بیمه سلامت تشکیل شده است.

نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی، افزود: اعضای این کارگروه به تفاهم کلی در در مورد پیش بینی احکامی در بودجه برای کنترل بهینه هزینه ها و همچنین تامین  منابع مورد نیاز برای اجرای این احکام رسیده است.

وی با یادآوری اینکه تاکید کارگروه بر این است که یک درصد ارزش افزوده و ۱۰ درصد هدفمندی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص یابد، گفت: در مورد وضع عوارض بر مواد غذایی آسیب رسان به سلامت پیشنهاداتی ارائه شده که انتظار می رود مورد موافقت کمیسیون تلفیق قرار گیرد.

نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه کمک ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی برای حل بدهی بیمه سلامت از محل فروش اسناد خزانه اسلامی دیروز مورد موافقت کمیسیون تلفیق قرار گرفت، تصریح کرد: این مبلغ می تواند در رفع بدهی های انباشته سازمان بیمه سلامت موثر واقع شود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ ادامه داد: همچنین به دنبال آن هستیم کاهش هزینه ها از طریق رفع همپوشانی و اعمال راهنمای بالینی در بودجه ۹۷ واقعی شده و علاوه بر حل بدهی بیمه سلامت از محل فروش اسناد خزانه، کاهش سه درصدی اعتبارات بیمه سلامت در بودجه را با اضافه کردن ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به ردیف های بیمه سلامت در بودجه برطرف کنیم.

۱۱:۳۵:۴۶

۰۱/۰۹/۲۰۱۸

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
telegram تلاش کمیسیون تلفیق برای افزایش سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی بودجه بیمه سلامت/ فروش ۹ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی در سال ۹۷ برای حل بدهی هاinstagram تلاش کمیسیون تلفیق برای افزایش سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی بودجه بیمه سلامت/ فروش ۹ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی در سال ۹۷ برای حل بدهی ها
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

android تلاش کمیسیون تلفیق برای افزایش سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی بودجه بیمه سلامت/ فروش ۹ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی در سال ۹۷ برای حل بدهی ها

منبع : پایگاه خبری خانه ملت

 

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز