تقاضای کارشناسی در یک پرونده

تقاضای-کارشناسی-در-یک-پرونده

تقاضای کارشناسی در یک پرونده

آیا میدانید

چنانچه به تقاضای یکی از طرفین و تأیید مرجع رسیدگی کننده اتخاذ تصمیم منوط به تحصیل نظر کارشناسی باشد، مرجع رسیدگی کننده با تعیین مهلت، مراتب را به شخص درخواست کننده اعلام مینماید تا پس از پرداخت هزینه مقرر بر حسب تعرفه رسمی دادگستری ، موضوع به کارشناسی ارجاع شود؛ عدم پرداخت هزینه کارشناسی در مهلت مقرر به منزله صرف نظر کردن ذینفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود.

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

telegram تقاضای کارشناسی در یک پروندهinstagram تقاضای کارشناسی در یک پرونده

 

 

 

 

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار :

android تقاضای کارشناسی در یک پرونده

 

 

 

 

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز