وکیل آنلاین

تغییر سن به چه صورت انجام می‌شود ؟

تغییر سن به چه صورت انجام می‌شود ؟

 

تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است مگر به تشخیص مراجع دادگستری و یاکمسیون ذی‌ربط قابل تغییر و کاهش باشد

اصلاح شناسنامه و تغییر سن:

age2 6 1 تغییر سن به چه صورت انجام می‌شود ؟
مطابق رأی وحدت رویه شماره 599 مورخ 13/4/74 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، تغییر تاریخ تولد به کمتر از 5 سال در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری محل صدور شناسنامه متقاضی است. طرح دعوا فوق به موجب دادخواست به طرفیت اداره ثبت احوال صادرکننده شناسنامه می‌باشد.

و به موجب ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل تغییر تاریخ تولد بیش از 5 سال در کمسیون تشخیص اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه مطرح می‌گردد.

این کمسیون متشکل از رئیس اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه، فرماندار یا بخشدار، مدیرعامل سازمان بهداری استان، یک پزشک، رئیس شورای اسلامی شهر و یا ریاست قاضی محل می‌باشد

شخص متقاضی باید ادله خود را مانند استشهادنامه، شناسنامه و کارت ملی، برگه ولادتش را به کمسیون ارائه نماید. نهایتاً پس از بررسی و درصورت تأیید پزشک کمسیون فرد می‌تواند برای تغییر شناسنامه اقدام نماید. رأی صادره از کمسیون قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشد.

جهت بررسی مدارک و شرایط موجود و پیش‌بینی احتمال موفقیت

پرونده و کسب اطلاعات بیشتر با مشاوره حقوقی تلفنی سایت ما تماس حاصل فرمایید.

افزودن یک دیدگاه