وکیل آنلاین

بخشنامه شماره ٩٠٠٠/۴٢۵٧٨/١٠٠ ـ ١٣٩١/١١/٧ به رؤسای کل دادگستری استان ھا

۴۲۵۷۸

بخشنامه شماره ٩٠٠٠/۴٢۵٧٨/١٠٠ ـ ١٣٩١/١١/٧ به رؤسای کل دادگستری استان ھا

جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره ٩٠٠٠/۴٢۵٧٨/١٠٠ ـ ١٣٩١/١١/٧ ریاست محترم قوه قضائیه جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال
می گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
٧/١١/١٣٩١ ١٠٠/۴٢۵٧٨/٩٠٠٠شماره
بخشنامه
رؤسای محترم کل دادگستری استانھای سراسر کشور
نظر به ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده ھای کلان اقتصادی و اجرایی شدن پرونده ھایی که منتھی به صدور حکم شده و لزوم
تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمان و بدھکاران اقتصادی و سیاستگذاری در نحوه برخورد با اشخاصی که به منافع عمومی و بیت المال
زیان وارد کرده اند، مقتضی است نسبت به انجام موارد زیر اقدام لازم معمول و نتیجه در پایان ھر ماه به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام
گردد:
١ـ اعلام مشخصات پرونده ھای موضوع جرایم کلان اقتصادی، مطروحه در دادسرا ھا، دادگاه ھا و واحدھای اجرای احکام کیفری، شامل
مشخصات دقیق متھمان یا محکومان،
نوع جرایم ارتکابی، مبلغ خسارت ناشی از جرم و آخرین وضعیت سابقه از نظر آزادی یا در بازداشت بودن متھم. (در صورت صدور حکم
قطعی تصویری از دادنامه نیز ضمیمه شود)
منظور از جرایم اقتصادی عبارت است از رشوه، کلاھبرداری، خیانت در امانت، اھمال منجر به تضییع اموال دولتی و بیت المال،
تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی، اعمال نفوذ بر خلاف حق و قانون، پول شویی، جرایم مرتبط با بورس، اخلال در نظام اقتصادی،
قاچاق کالا، تحصیل مال نامشروع و تبانی در معاملات دولتی که مبلغ خسارت ناشی از جرم وارده به بیت المال و منافع عمومی بیش
از ده میلیارد ریال یا معادل آن باشد.
٢ـ اعلام مشخصات پرونده ھای موضوع معوقات بانکی و سایر دعاوی مالی مطروحه در محاکم حقوقی و پرونده ھای در حال اجرا که
موضوع آن وارد کردن ضرر و زیان به منافع عمومی باشد، شامل مشخصات خواھان و خوانده، مبلغ خواسته، محل انعقاد قرارداد
منتھی به اعطای تسھیلات و آخرین وضعیت پرونده. (در صورت صدور حکم قطعی تصویری از دادنامه نیز ضمیمه شود)
منظور از پرونده ھای موضوع دعاوی مالی، پرونده ھایی است که خواھان آن دستگاه اجرایی یا بانک بوده و مبلغ خواسته بیش از ده
میلیارد ریال یا معادل آن است.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
telegram بخشنامه شماره ٩٠٠٠/۴٢۵٧٨/١٠٠ ـ ١٣٩١/١١/٧ به رؤسای کل دادگستری استان ھاinstagram بخشنامه شماره ٩٠٠٠/۴٢۵٧٨/١٠٠ ـ ١٣٩١/١١/٧ به رؤسای کل دادگستری استان ھا
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

android بخشنامه شماره ٩٠٠٠/۴٢۵٧٨/١٠٠ ـ ١٣٩١/١١/٧ به رؤسای کل دادگستری استان ھا

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز