وکیل آنلاین

بخشنامه شماره ٩٠٠٠/٣۴٧/١٠٠-١٣٩۴/١/٨ بخشنامه به واحدھای قضایی و دادسراھای سراسر کشور

بخشنامه-شماره-۳۴۷

بخشنامه به واحدھای قضایی و دادسراھای سراسر کشور
شماره  ٩٠٠٠/٣۴٧/١٠٠-١٣٩۴/١/٨

 

جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

 

تصویر بخشنامه شماره ٩٠٠٠/٢۵۴/١٠٠ مورخ ١٣٩۴/١/۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «نرخ دیه کامله در ماه ھای غیرحرام از
ابتدای سال ١٣٩۴ «جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
شماره  ١٠٠ /٩٠٠٠/٢۵۴-١٣٩۴/١/۵

بخشنامه به واحدھای قضایی و دادسراھای سراسر کشور
در اجرای ماده ۵۴٩ قانون مجازات اسلامی، مصوب ١٣٩٢ و با توجه به بررسی ھای بعمل آمده قیمت دیه کامله در ماه ھای غیرحرام از
ابتدای سال ١٣٩۴ ،مبلغ یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال تعیین می گردد.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :
telegram بخشنامه شماره  ٩٠٠٠/٣۴٧/١٠٠ ١٣٩۴/١/٨ بخشنامه به واحدھای قضایی و دادسراھای سراسر کشورinstagram بخشنامه شماره  ٩٠٠٠/٣۴٧/١٠٠ ١٣٩۴/١/٨ بخشنامه به واحدھای قضایی و دادسراھای سراسر کشور
دانلود اپلیکیشن دادورزیار :

android بخشنامه شماره  ٩٠٠٠/٣۴٧/١٠٠ ١٣٩۴/١/٨ بخشنامه به واحدھای قضایی و دادسراھای سراسر کشور

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز