وکیل آنلاین

با درخواست وکیل می توان دادخواست هم تنظیم کرد ؟

درخواست وکیل - با درخواست وکیل می توان دادخواست هم تنظیم کرد ؟

وکیل ، با توجه به سطح امور حقوقی مطروحه در خصوص طرح دعوی نسبت برای رفع امور حقوقی خود ، باید با وکیل مشورت نمود و یا امور را به ایشان محول نمود . با محول نمودن امور قانونی به وکیل ، کلیه امور از جمله  

تنظیم دادخواست نیز توسط ایشان انجام می گردد . برای رفع امور حقوقی در موارد خاص ، بیشتر باید با وکیلی که در آن زمینه تخصص دارد ، مشورت نمود و از ایشان کمک گرفت . درخواست وکیل یکی از راه های شروع دعوای حقوقی است که در آن به تنظیم دادخواست ، اقدام می نماید  

چگونه وکیل خوب انتخاب کنیم ؟

درخواست وکیل 2 با درخواست وکیل می توان دادخواست هم تنظیم کرد ؟

 

 

با توجه به اینکه در شرایط امروز، نیاز به آگاهی بیشتر افراد جامعه نسبت به مسائل حقوقی می باشد ، افراد جامعه اصولا درک درستی از مسائل حقوقی ندارند . به جهت درک بیشتر مسائل و حل مشکلات حقوقی نیاز به وکیل در جامعه به یک رکن اساسی تبدیل شده است . که هر  چه افراد با وکیل بیشتر  مشورت کنند ، کارشان بهتر انجام می شود .

هر چه وکیل باسواد تر و با تجربه تر باشد ، نسبت به حل مسائل پیش آمده می تواند محکم تر و سریع تر اقدام نماید و بدون کمترین تخلفاتی می تواند وظایف محوله را انجام دهد . حال این پرسش مطرح است که چگونه یک وکیل خوب را انتخاب نماییم ؟

اولین و یکی از اساسی ترین توانایی که یک وکیل خوب می تواند داشته باشد ، سواد حقوقی بالا و اشراف داشتن به مسائل روز و همیشه به روز بودن اطلاعات حقوقی وکیل و نیز تجربه عملی و علمی وکیل می باشد .

حسن شهرت وکیل یک امتیاز ویژه محسوب می شود که هر وکیل خوبی باید از آن برخوردار باشد . وکیل باید امانتدار باشد ، چرا که افراد با مراجعه به وکیل ، اصول استناد اسناد استنادی خود را به وکلا می سپاند . اگر وکیل امانتدار نباشد ، این اسناد مفقود شده و یا از آن سوء استفاده می شود ، که به ضرر موکل محسوب می شود . وکیل باید راز دار باشد . یکی از ارکان اساسی رابطه در قرارداد وکالت اصل ، راز داری وکیل است چرا که موکل باید با خیال راحت کلیه مسائل و مشکلات پیش آمده را بدون هیچ کم و کاستی با وکیل در میان گذاشته تا وکیل بتواند بخوبی از حق موکل خود دفاع نموده و مسائل پیش آمده را بخوبی حل و فصل کند و کار های محوله را بخوبی انجام دهد .

حال با توجه به جمیع عرایض فوق ، وکیل خوب باید  اولا با سواد و با تجربه باشد و امانتدار و راز دار باشد تا بتوان به آن اعتماد نمود و کارها را به وی واگذار کرد .

یکی دیگر از خصلت های وکیل خوب حسن خلق و صبر و حوصله زیاد می باشد ، چرا که وکلا عموما با دردسر و مشکلات افراد جامعه دست و پنجه نرم می کنند .

اگر وکیل صبور نباشد نمی تواند در مقابل مشکلات مقاوم بوده و کارها  را بدرستی به سرانجام برساند . انتخاب وکیل خوب یک کار نسبتا سخت است و باید افراد با مشورت و تحقیق نسبت به انتخاب وکیل اقدام نمایند .

در اخر به افراد جامعه توصیه می شود با مراجعه به کانون های وکلای دادگستری و مراکز امور مشاوران قوه قضائیه نسبت به انتخاب وکیل اصلح اقدام نمایند . تا در آینده دچار یاس و نومیدی و دلزدگی از کار وکلا نگردند .

تنظیم دادخواست چگونه است ؟ 

تنظیم دادخواست با درخواست وکیل می توان دادخواست هم تنظیم کرد ؟

به جهت شروع دعوی حقوقی در مراجع قضائی طی تنظیم دادخواست لازم است .  برای طرح یک دعاوی حقوقی حتما باید دادخواست تنظیم نمود . عناوینی مانند طلاق ،الزام به تنظیم سند مطالبه وجه ،اداره کار ، الزام به انتقال خودرو ، انحصار وراثت  ، طلاق از طرف زن  ، طلاق از طرف مرد   ، طلاق توافقی و غیره ، در رشته عناوین حقوقی می باشند که برای شروع رسیدگی دادگاه ، تنظیم دادخواست الزامی است .

 دادخواست برگه قانونی است که در آن باید مشخصات طرفین دعوی در آن نوشته شود تا دعوی بصورت قانونی شروع شود . برگه دادخواست یک ورق متحد الشکل است که از طرف دادگستری چاپ می شود . و باید حتما از آن فرم استفاده نمود که در آن نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، شغل ، آدرس کسی که مدعی دعوی می باشد و کسی که طرف دعوی می باشد باید حتما نوشته شود و بطور دقیق و کامل و صحیح تکمیل گردد . سپس یک ستون خواسته دعوی در آن تعبیه شده است که باید حتما بطور صریح کامل گردد و سپس دلایل باید در قسمت مربوطه بطور کامل تکمیل گردد . و در قسمت تعیین خواسته نیز باید به جهت ابطال تمبر هزینه دادرسی قید گردد . در قسمت پایین فرم کلیه شرح حال و عرایض مربوط به دعوی حقوقی نوشته می شود و بطور کامل از نظر نوشتاری و مختصر از نظر طول نوشته باید پر و کامل گردد . در اخر نیز باید به امضاء خواهان پرونده برسد . در قسمت پایین دادخواست محلی برای ارجاع آن به شعبه رسیدگی کننده وجود دارد که در آن قاضی ارجاع کننده محل دادگاه را مشخص می نماید . عدم تکمیل کامل دادخواست دفتری در ماده 54 قانون مذکور به آن اشاره شده است که مدیر دفتر با حراز آنها ابتدا یک اظهار مفصل به جهت تکمیل مراتب فوق به خواهان پرونده ابلاغ می نماید و در صورت عدم رفع نقص قرار دفتری صادر می نماید . تنظیم دادخواست یک امر تخصصی بوده و ترجیحا باید توسط افرادی که تسلط کامل به مسائل حقوقی دارند انجام گردد تا بتوان با خیال راحت نسبت به شروع دعوی حقوقی اقدام نمود . تنظیم دادخواست بصورت ناقص موجب اطاله دادرسی شده و افراد نمی توانند به حق قانونی خود برسند  .

در تنظیم دادخواست باید دقت شود که دعوی به چه صورتی اغاز و به چه صورتی پایان می یابد . و اصطلاحاً باید دقت شود نحوه دعوی به چه سمت و سویی کشیده می شود .

تنظیم دادخواست باید به گونه ای باشد که قاضی رسیدگی کننده رای بتواند نسبت به موضوع دعوی اشراف کامل پیدا کرده و با توسط به ارائه مستندات رای مقتضی را صادر نماید .

همانطور که در بالا به آن اشاره شد ، عدم تکمیل دادخواست در قسمت خوانده نیز موجب عدم رسیدگی به دعوی مطروحه می شود .

سپس باید د قت نمود ه تنظیم دادخواست به چه صورتی انجام می گردد . تنظیم دادخواست ترجیحا باید طبق اصول و روند مربوطه انجام گردد . 

 

افزودن یک دیدگاه