وکیل آنلاین

استنکاف از اجرای حکم در دیوان عدالت

استنکاف

استنکاف از اجرای حکم در دیوان عدالت

آیا میدانید

در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجراء رأی ، شعبه صادرکننده رأی، به درخواست محکوم له، موضوع را به رئیس دیوان منعکس میکند .رئیس دیوان یا معاون او مراتب را جھت اجراء به یکی از دادرسان واحد اجراء احکام ارجاع مینماید.

– دادرس اجراء احکام از طرق زیر مبادرت به اجراء حکم میکند:

۱ ـ احضار مسئوول مربوطه و اخذ تعھد بر اجراء حکم یا جلب رضایت محکوم له در مدت معین.

۲ ـ دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومبه در صورتی که حکم یک سال پس از ابلاغ اجراء نشده باشد.

۳ ـ دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذینفع بر طبق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امورمدنی.

۴ ـ دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان.

در صورتی که محکوم علیه از اجراء رأی استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم میشود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تشخیص دیوان میباشد.

جهت مشاوره با وکیل متخصص با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۹۵۷ از خطوط ثابت تماس حاصل نمایید .

جهت نگارش لایحه ، درخواست وکیل ، مشاوره حضوی و تنظیم قرارداد با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۲ تماس حاصل نمایید .

لطفابا ثبت نظرات خود در دیدگاه وب سایت یا بخش نظرات اپلیکیشن دادورزیار در کافه بازار ما را حمایت کنید .

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لینک کانال ایتا

لینک کانال سروش

لینک صفحه اینستاگرام

دانلود اپلیکیشن اندروید دادورزیار

افزودن یک دیدگاه